Turkey Antipasto

Turkey Antipasto
10.3
Lettuce, Turkey, Tomato, Mozzarella, Pepperoncini & Croutons
Family Size 17.00